การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : Strategic Human Resources Management

Wanchai Suktam

Abstract


In the recent, the human resources management was changed from the former concepts that emphasized the control by using the discipline to control the officers’ behavior. This was the centralization and the human beings were the producing factors. They all were changed into the human management so that these processes are called “the strategic management of the human resources”. This is the paradigm shift, but also not to put the former concept on the new one, but it is the integration, because the conceptual framework is added in the administration and the integration at every organization. Therefore, the administrators in some organizations would turn their roles from the activities based working to the result based working more and more. Besides, the result based working is more effective in the office than in the past times, and also the administrators and the members there have played a part in the strategic human resources management.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th