Information For Authors

สนใจส่งวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้คุณอ่าน หน้า About the Journal สำหรับนโยบาย หัวข้อของวารสาร รวมถึงแนวทางผู้เขียน ผู้แต่งจำเป็นต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนส่ง หรือหากลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการห้าขั้นตอน